กปภ.สาขาหาดใหญ่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ซอย 4 ถนน ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองเเห อ.หาดใหญ่_11/02/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหาดใหญ่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ซอย 4 ถนน ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองเเห อ.หาดใหญ่_11/02/2562


กปภ.สาขาหาดใหญ่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ซอย 4 ถนน ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองเเห อ.หาดใหญ่_11/02/2562

กปภ.สาขาหาดใหญ่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ซอย 4 ถนน ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองเเห อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอย 4 ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองเเห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 20.00 น. ของวันที่ 11/02/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน