กปภ.สาขาพังงา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ สามแยกวังหม้อแกง _11/01/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพังงา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ สามแยกวังหม้อแกง _11/01/62

กปภ.สาขาพังงา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.  บริเวณ สามแยกวังหม้อแกง _11/01/62

กปภ.สาขาพังงา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.

บริเวณ สามแยกวังหม้อแกง ต.ทับปุด อ.เมือง จ.พังงา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ทับปุด อ.เมือง จ.พังงา  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 11/01/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน