กปภ.สาขาโพนทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำเสลภูมิ _11/01/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโพนทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำเสลภูมิ _11/01/62

กปภ.สาขาโพนทอง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง  บริเวณ สถานีจ่ายน้ำเสลภูมิ  _11/01/62

กปภ.สาขาโพนทอง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำเสลภูมิ ต.เสลภูมิ  อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอเสลภูมิ (ทั้งหมด) จ.ร้อยเอ็ด 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00  น. ของวันที่ 11/01/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน