กปภ.สาขา ขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ข้าง มบ.สุรินดา _11/01/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา ขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ข้าง มบ.สุรินดา _11/01/62

กปภ.สาขา ขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PVC ขนาด 200 มม.  บริเวณ ข้าง มบ.สุรินดา _11/01/62

กปภ.สาขา ขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PVC ขนาด 200 มม.

บริเวณ ข้าง มบ.สุรินดา บ้านโนนตุ่น ต. เมืองเก่า อ. เมือง จ. ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต. เมืองเก่า อ. เมือง จ. ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 11/01/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน