กปภ.สาขา ระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 400 มม. บริเวณ ถนนสาย 36 แยกบ้านดอน -แยกบ้านแลง _10/01/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา ระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 400 มม. บริเวณ ถนนสาย 36 แยกบ้านดอน -แยกบ้านแลง _10/01/62

กปภ.สาขา ระยอง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 400 มม.  บริเวณ ถนนสาย 36 แยกบ้านดอน -แยกบ้านแลง _10/01/62

กปภ.สาขา ระยอง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 400 มม.

บริเวณ ถนนสาย 36 แยกบ้านดอน -แยกบ้านแลง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน