กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 400 มม. บริเวณ ตรงข้ามห้างบิ๊กซีร้อยเอ็ด ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด_10/01/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 400 มม. บริเวณ ตรงข้ามห้างบิ๊กซีร้อยเอ็ด ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด_10/01/2561


กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 400 มม. บริเวณ ตรงข้ามห้างบิ๊กซีร้อยเอ็ด ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด_10/01/2561

กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 400 มม. บริเวณ ตรงข้ามห้างบิ๊กซีร้อยเอ็ด ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด , โรงพยาบาลธนบุรี , ตลาดหนองแคน , หมู่บ้านมารินทร์ , หมู่บ้านปาริชาติ ,

บ้านหัวแฮด , ถ.รณชัยชาญยุทธ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18:00 น. ของวันที่ 10/01/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน