กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณ ซอยบ้านพักคนชรา (ซอยวัดหนองปลิง) ต.หนองปลิง อ.เมือง_10/01/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณ ซอยบ้านพักคนชรา (ซอยวัดหนองปลิง) ต.หนองปลิง อ.เมือง_10/01/2562


กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณ ซอยบ้านพักคนชรา (ซอยวัดหนองปลิง) ต.หนองปลิง อ.เมือง_10/01/2562

กปภ.สาขานครสวรรค์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณ ซอยบ้านพักคนชรา (ซอยวัดหนองปลิง) ต.หนองปลิง อ.เมือง

จ.นครสวรรค์ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยบ้านพักคนชรา (ซอยวัดหนองปลิง) ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย 

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 15.00 น. ของวันที่ 10/01/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน