กปภ.สาขาปราจีนบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.(แตกซ้ำจุดเดิม) บริเวณ หน้าร้านยางพรชัย ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี_10/01/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราจีนบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.(แตกซ้ำจุดเดิม) บริเวณ หน้าร้านยางพรชัย ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี_10/01/2562


กปภ.สาขาปราจีนบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.(แตกซ้ำจุดเดิม) บริเวณ หน้าร้านยางพรชัย ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี_10/01/2562

กปภ.สาขาปราจีนบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.(แตกซ้ำจุดเดิม) บริเวณ หน้าร้านยางพรชัย ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.ตึกปืน , ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 17.00 น. ของวันที่ 09/01/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน