กปภ.สาขาสมุทรสงคราม แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากพบท่อส่งน้ำของ บจก.เอ็กคอมธารา ขนาด 560 มม. (แตกกะทันหัน)_07/12/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากพบท่อส่งน้ำของ บจก.เอ็กคอมธารา ขนาด 560 มม. (แตกกะทันหัน)_07/12/61


กปภ.สาขาสมุทรสงคราม แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากพบท่อส่งน้ำของ บจก.เอ็กคอมธารา ขนาด 560 มม. (แตกกะทันหัน)_07/12/61

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากพบท่อส่งน้ำของ บจก.เอ็กคอมธารา ขนาด 560 มม. (แตกกะทันหัน)

บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางคนที ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องลดแรงดันการจ่ายน้ำมายังสำนักงานประปาลงจากปกติ 

ทั้งนี้ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม อาจจำเป็นต้องลดแรงดันการจ่ายน้ำลงในบางช่วงเวลา เนื่องจากปริมาณน้ำที่ได้รับน้อยลงจากกรณีท่อส่งน้ำแตก

จึงส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ต.แม่กลอง , ต.บ้านปรก , ต.บางจะเกร็ง , ต.ท้ายหาด ,

ต.แหลมใหญ่ , ต.บางขันแตก, ต.ปลายโพงพาง , ต.ลาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมอย่างเร่งด่วน

เลื่อนขึ้นข้างบน