กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 5/5_17/05/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 5/5_17/05/61

กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 5/5_17/05/61

กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 5/5 ม.4 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 17/05/61

เลื่อนขึ้นข้างบน