กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณริมถนนราษฎร์อุทิศ_17/05/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณริมถนนราษฎร์อุทิศ_17/05/61

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณริมถนนราษฎร์อุทิศ_17/05/61

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณริมถนนราษฎร์อุทิศ ช่วงปากซอย 24 ต.หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 22-26 , ถนนรัตนอุทิศ ซอย 1-5 , ถนนโชคสมาน 5

ซอย 1-7 , ถนนโชคสมานคุณ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 17/05/61

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน