กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณโครงการบีซีแลนด์_17/05/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณโครงการบีซีแลนด์_17/05/61

กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณโครงการบีซีแลนด์_17/05/61

กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณโครงการบีซีแลนด์ (เซียงกงเก่า) ข้างโรงพยาบาลภัทร

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จากการดำเนินการดังกล่าวสงผลกระทบให้พื้นที่ เซียงกงเก่า , หมู่บ้านบีซีแลนด์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 17/05/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน