กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 250 มม.บริเวณร้านขายรถเวสป้า ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ต.วัดเกต_17/05/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 250 มม.บริเวณร้านขายรถเวสป้า ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ต.วัดเกต_17/05/2561

กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 250 มม.บริเวณร้านขายรถเวสป้า ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ต.วัดเกต_17/05/2561

กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 250 มม.บริเวณร้านขายรถเวสป้า ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ต.วัดเกต

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ถ.ราษฎร์อุทิศ ชุมชนบ้านเด่น ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวบลา 20.00 น.ของวันที่ 17/05/2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน