กปภ.สาขาเด่นชัย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณวัดชัยเขต ม.7 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ _17/05/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเด่นชัย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณวัดชัยเขต ม.7 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ _17/05/2561

กปภ.สาขาเด่นชัย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณวัดชัยเขต ม.7 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ _17/05/2561

กปภ.สาขาเด่นชัย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณวัดชัยเขต ม.7 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ม.7 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 16.00 น.ของวันที่ 17/05/2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน