กปภ.สาขาธัญบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.(กรมทางหลวงขุดโดนท่อประปาแตก ) บริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ คลอง 8 ถ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี_17/05/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาธัญบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.(กรมทางหลวงขุดโดนท่อประปาแตก ) บริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ คลอง 8 ถ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี_17/05/2561

กปภ.สาขาธัญบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.(กรมทางหลวงขุดโดนท่อประปาแตก ) บริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ  คลอง 8 ถ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี_17/05/2561

กปภ.สาขาธัญบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.(กรมทางหลวงขุดโดนท่อประปาแตก ) บริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ

คลอง 8 ถ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ คลอง 7 สามแยกไฟแดง ถนนมิตรใหม่ ถึงสี่แยกไฟแดงคลอง 8 ถ.ลำลูกกา 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 16.00 น.ของวันที่ 17/05/2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน