กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการทำ Step test หาจุดแตกรั่ว บริเวณ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ _17/05/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการทำ Step test หาจุดแตกรั่ว บริเวณ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ _17/05/2561

กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการทำ Step test หาจุดแตกรั่ว บริเวณ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ _17/05/2561

-กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการทำ Step test หาจุดแตกรั่ว บริเวณ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ค่ายกาวิละ ถ.สันป่าข่อย ถ.ราษฎร์อุทิศ ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ซอยนายพล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 15.00 น.ของวันที่ 17/05/2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน