กปภ.สาขามุกดาหาร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 300 มม.บริเวณหน้าการไฟฟ้าสาขามุกดาหาร _17/04/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขามุกดาหาร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 300 มม.บริเวณหน้าการไฟฟ้าสาขามุกดาหาร _17/04/2561

กปภ.สาขามุกดาหาร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 300 มม.บริเวณหน้าการไฟฟ้าสาขามุกดาหาร _17/04/2561

-กปภ.สาขามุกดาหาร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 300 มม.บริเวณหน้าการไฟฟ้าสาขามุกดาหาร 

 จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลก ระทบให้พื้นที่ ถ.มุกดาหาร - คำชะอี บ้านเอื้ออาทร บ้านโพนทราย  บ้านด่านคำ

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 15.00 น. ของวันที่ 17/04/2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน