กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจาก ไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองน้ำ (R1) และ R2 ที่ส่งจ่ายน้ำให้กับพื้นที่ ของกปภ.สาขาคลองหลวง_ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจาก ไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองน้ำ (R1) และ R2 ที่ส่งจ่ายน้ำให้กับพื้นที่ ของกปภ.สาขาคลองหลวง_

กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจาก ไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองน้ำ (R1) และ R2 ที่ส่งจ่ายน้ำให้กับพื้นที่ ของกปภ.สาขาคลองหลวง_

-กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจาก ไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองน้ำ (R1) และ R2 ที่ส่งจ่ายน้ำให้กับพื้นที่ ของกปภ.สาขาคลองหลวง

 จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ กปภ.สาขาคลอง (ทั้งหมด)   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จเวลา 13.15 น.ของวันที่ 17/04/2561 รอน้ำเต็มระบบ 4-5 ชั่วโมง 

เลื่อนขึ้นข้างบน