กปภ.สาขารังสิต แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจาก ไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองน้ำ (R1) และ R2 _17/04/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขารังสิต แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจาก ไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองน้ำ (R1) และ R2 _17/04/2561

กปภ.สาขารังสิต แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจาก ไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองน้ำ (R1) และ R2 _17/04/2561

-กปภ.สาขารังสิต แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจาก ไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองน้ำ (R1) และ R2 

 จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ กปภ.สาขารังสิต (ทั้งหมด)   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จแล้ว 

เลื่อนขึ้นข้างบน