กปภ.สาขาบึงกาฬ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียนเทคนิค_17/04/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบึงกาฬ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียนเทคนิค_17/04/61

กปภ.สาขาบึงกาฬ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียนเทคนิค_17/04/61

กปภ.สาขาบึงกาฬ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียนเทคนิค 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ โรงเรียนเทคนิค , บ้านนาป่าน ม.4 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะ

ไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15:00 น. ของวันที่ 17/04/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน