กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 250 มม. บริเวณ หน้าปั๊มแก๊ส ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน_17/04/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 250 มม. บริเวณ หน้าปั๊มแก๊ส ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน_17/04/61


กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 250 มม. บริเวณ หน้าปั๊มแก๊ส ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน_17/04/61

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 250 มม. บริเวณ หน้าปั๊มแก๊ส ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ต.วัดเกต

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ซ.1- ซ.9 , ถ.ราษฎร์อุทิศ , ถ.สันนาลุง , ถ.กองทราย , ชุมชน

บ้านเด่น ,การไฟฟ้าบ้านเด่น , ค่ายกาวีละ ต.บ้านเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17:00 น. ของวันที่ 17/04/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน