กปภ.สาขามหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ทางเข้าชุมชนโพธิ์ศรี1_17/04/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขามหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ทางเข้าชุมชนโพธิ์ศรี1_17/04/61

กปภ.สาขามหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ทางเข้าชุมชนโพธิ์ศรี1_17/04/61

กปภ.สาขามหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ทางเข้าชุมชนโพธิ์ศรี1

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.มนตรีบำรุง , คุ้มม.โพธิ์ศรี , ชลประทาน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15:00 น. ของวันที่ 17/04/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน