กปภ.สาขาปักธงชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ร้านต้นเนื้อย่าง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา_17/04/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาปักธงชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ร้านต้นเนื้อย่าง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา_17/04/61

กปภ.สาขาปักธงชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ร้านต้นเนื้อย่าง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา_17/04/61

กปภ.สาขาปักธงชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ร้านต้นเนื้อย่าง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชุมชนปฎิรูป , ชุมชนชิตี้ , ศูนย์ราชการ , โรงพยาบาลวังน้ำเขียว , หมู่บ้าน72 และ หมู่บ้าน

บุตะโก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15:00 น. ของวันที่ 17/04/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน