- กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ถ.เลี่ยงเมือง_17/04/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

- กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ถ.เลี่ยงเมือง_17/04/61

- กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ถ.เลี่ยงเมือง_17/04/61

- กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.

บริเวณ ถ.เลี่ยงเมือง ตรงข้ามทางเข้าวัดพุรางบน(สิรกาญจน์) ม.1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่แยกวัดพุรางบน ไปจนถึง ทางลงหมู่บ้านพฤกษษกาญจน์1 ม.1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15:00 น. ของวันที่ 17/04/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน