กปภ.สาขาจัตุรัส ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม. บริเวณหน่วยบริการอำเภอระเหว_17/04/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจัตุรัส ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม. บริเวณหน่วยบริการอำเภอระเหว_17/04/61


กปภ.สาขาจัตุรัส ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม. บริเวณหน่วยบริการอำเภอระเหว_17/04/61

กปภ.สาขาจัตุรัส ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม. บริเวณหน่วยบริการอำเภอระเหว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.ระเหว  และ บ้านส้มป่อ  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14:00 น. ของวันที่ 17/04/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน