ปั๊มน้ำแรงต่ำชำรุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ปั๊มน้ำแรงต่ำชำรุด

ปั๊มน้ำแรงต่ำชำรุด

ประเภทข่าวสาร : 3. อื่นๆ
ระยะเวลาดำเนินการ : 17-04-2018 10:00 ถึง 17-04-2018 16:00
สาเหตุ : ปั๊มสูบน้ำสถานีแรงต่ำชำรุด
พื้นที่ปฏิบัติการ : บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำหนองโดน
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ผู้ใช้น้ำในพื้นที่พระพุทธบาทและซับชะอมทั้งหมด
รายละเอียดเพิ่มเติม :
สอบถามได้ที่ :

เลื่อนขึ้นข้างบน