กปภ.สาขาพิจิตร แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองของกปภ.สาขาพิจิตร _17/04/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพิจิตร แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองของกปภ.สาขาพิจิตร _17/04/2561

กปภ.สาขาพิจิตร แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองของกปภ.สาขาพิจิตร _17/04/2561

-กปภ.สาขาพิจิตร แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองของกปภ.สาขาพิจิตร 

 จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.เมือง อ.สามง่าม  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าดำเนินการแก้ไขอยู่

เลื่อนขึ้นข้างบน