กปภ.สาขาพระพุทธบาท แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากปั๊มน้ำแรงต่ำชำรุด บริเวณโรงกรองน้ำกปภ.สาขาพระพุทธบาท_17/04/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพระพุทธบาท แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากปั๊มน้ำแรงต่ำชำรุด บริเวณโรงกรองน้ำกปภ.สาขาพระพุทธบาท_17/04/2561

กปภ.สาขาพระพุทธบาท แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากปั๊มน้ำแรงต่ำชำรุด บริเวณโรงกรองน้ำกปภ.สาขาพระพุทธบาท_17/04/2561

กปภ.สาขาพระพุทธบาท แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากปั๊มน้ำแรงต่ำชำรุด บริเวณโรงกรองน้ำกปภ.สาขาพระพุทธบาท

ทำให้สูบน้ำได้น้อย จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้ อ.พระพุทธบาท (ทั้งหมด) และ หน่วยบริการน้ำซัมชะอม และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 14.00 น.ของวันที่ 17/04/2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน