กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณหน่วยบริการน้ำโคกสลุด ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก _17/04/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณหน่วยบริการน้ำโคกสลุด ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก _17/04/2561

กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณหน่วยบริการน้ำโคกสลุด ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก _17/04/2561

กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณหน่วยบริการน้ำโคกสลุด ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.บางกระทุ่ม ทั้งหมด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. ของวันที่ 17/04/61 รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน