กปภ.สาขากุมภวาปี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากฟิวล์ไฟฟ้าขาด บริเวณโรงกรองน้ำดงเมือง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี_17/04/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขากุมภวาปี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากฟิวล์ไฟฟ้าขาด บริเวณโรงกรองน้ำดงเมือง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี_17/04/2561

กปภ.สาขากุมภวาปี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากฟิวล์ไฟฟ้าขาด บริเวณโรงกรองน้ำดงเมือง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี_17/04/2561

กปภ.สาขากุมภวาปี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากฟิวล์ไฟฟ้าขาด บริเวณโรงกรองน้ำดงเมือง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.กุมภวาปี ,ต.แชแล ,ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน