กปภ.สาขาระยอง แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องด้วยขณะนี้ไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำเขาโขดหิน_17/04/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาระยอง แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องด้วยขณะนี้ไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำเขาโขดหิน_17/04/2561

กปภ.สาขาระยอง แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องด้วยขณะนี้ไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำเขาโขดหิน_17/04/2561

กปภ.สาขาระยอง แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องด้วยขณะนี้ไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำเขาโขดหิน

จากสาเหตุดังกล่าว จึงทำให้ไม่สามารถสูบจ่ายน้ำในพื้นที่ ดังต่อไปนี้ได้ ม.โมเดริ์นโฮม ม.อินทรา ม.ระยองการ์เด้นท์ ม.การเคหะ ม.เพลินใจ ม.อำพร2 ม.แมกไม้ระยอง

ม.สวนวลีแลนด์ ม.อีสเทริ์น ม.ราชพฤกษ์8 ม.เพชรรัตน์ ม.เพลินใจ 3,4,5 ม.แมกไม้ทับมา และสีวาลี ม.เพลินใจ 5 ม.บูรพาฮิลล์ ม.รัชญาการ์เด้นท์ ม.นครไทย

ม.บุญรักษา ม.แฮปปี้โฮม ม.แสนสุข ม.ดวงฤทัย ม.ดวงตะวัน วัดโขดหิน-เขาไผ่ ม.ยุพาแลนแอนด์เฮ้าท์ ม.โชคนิมิตร ม.โชคนิมิตร ถ.แหลมกระทือ ซ.หนองน้ำเย็น

 กรอกยาชา ถ.สายกลางทุ่ง รพ.กรุงเทพระยอง และโรงเรียนอัสสัม ศาลอุทรณ์

-ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน