กปภ.สาขาขอนแก่น(ขั้นพิเศษ) แจ้งขออนุญาตปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณริมคลองชลประทานที่ 6 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น_17/04/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาขอนแก่น(ขั้นพิเศษ) แจ้งขออนุญาตปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณริมคลองชลประทานที่ 6 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น_17/04/2561

กปภ.สาขาขอนแก่น(ขั้นพิเศษ) แจ้งขออนุญาตปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณริมคลองชลประทานที่ 6 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น_17/04/2561

กปภ.สาขาขอนแก่น(ขั้นพิเศษ) แจ้งขออนุญาตปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณริมคลองชลประทานที่ 6 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

(เนื่องจากผู้รับจ้าง สนง.ชลประทานที่ 6 ดันท่อลอดคลองโดนท่อประปาแตก) จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชุมชนหลังชลประทานและบ้านพัก

ชลประทานที่ 6   ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 13.00 น.ของวันที่ 17/04/2561 เลื่อนขึ้นข้างบน