กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากทำกาตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว (Step test) บริเวณ หน้าหมู่บ้านบาราณี ต.คลองสาม อ.คลองหลวง_17/04/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากทำกาตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว (Step test) บริเวณ หน้าหมู่บ้านบาราณี ต.คลองสาม อ.คลองหลวง_17/04/2561

กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากทำกาตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว (Step test)  บริเวณ หน้าหมู่บ้านบาราณี ต.คลองสาม อ.คลองหลวง_17/04/2561

กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากทำกาตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว (Step test)  บริเวณ หน้าหมู่บ้านบาราณี ต.คลองสาม อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี  (ซึ่งช่างกำลังหาจุดของท่อที่แตกชำรุดอยู่แต่ยังไม่แน่ชัด และยังไม่ได้ทำการปิดน้ำเพื่อการซ่อมท่อ ) จากสาเหตุดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่ 3 ถึง หมู่ 6  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้

 

 ถ้ามีผลการดำเนินการคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะ

เลื่อนขึ้นข้างบน