กปภ.สาขาลาดยาว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ร้านบุญมีการเกษตร ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ _17/04/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาลาดยาว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ร้านบุญมีการเกษตร ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ _17/04/2561

กปภ.สาขาลาดยาว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ร้านบุญมีการเกษตร ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ _17/04/2561

กปภ.สาขาลาดยาว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ร้านบุญมีการเกษตร ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านเด๋อ หนองปลุกเนื้อ บ้านหนองโดน หนองนมวััว หนองแมว หนองยาว ดงหนองหลวง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00  น. ของวันที่ 17/04/61

เลื่อนขึ้นข้างบน