กปภ.สาขากุฉินารายณ์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำ(ชำรุด) ขนาด 200 มม.บริเวณ หน่วยบริการน้ำเขาวงค์ อ.เขาวงค์ จ.กาฬสินธุ์ _17/04/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขากุฉินารายณ์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำ(ชำรุด) ขนาด 200 มม.บริเวณ หน่วยบริการน้ำเขาวงค์ อ.เขาวงค์ จ.กาฬสินธุ์ _17/04/2561

กปภ.สาขากุฉินารายณ์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำ(ชำรุด) ขนาด 200 มม.บริเวณ หน่วยบริการน้ำเขาวงค์ อ.เขาวงค์ จ.กาฬสินธุ์ _17/04/2561

-กปภ.สาขากุฉินารายณ์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำ(ชำรุด) ขนาด 200 มม.บริเวณ หน่วยบริการน้ำเขาวงค์ อ.เขาวงค์ จ.กาฬสินธุ์ 

 จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.เขาวงค์ จ.กาฬสินธุ์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย  

-จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 12.00 น.ของวันที่ 17/04/2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน