กปภ.สาขา ตาก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ บ้านกำนันยอม _17/04/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา ตาก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ บ้านกำนันยอม _17/04/61

กปภ.สาขา ตาก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม.  บริเวณ บ้านกำนันยอม _17/04/61

กปภ.สาขา ตาก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม.

บริเวณ บ้านกำนันยอม ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการวันที่ 16 เมษายน 2561( ตั้งแต่เวลา 22.00 -09.00 น.ของวันที่ 17 เมษายน 2561) 

เลื่อนขึ้นข้างบน