กปภ.สาขา มวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ลีลาวดีรีสอร์ท _16/04/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา มวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ลีลาวดีรีสอร์ท _16/04/61

กปภ.สาขา มวกเหล็ก  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.   บริเวณ ลีลาวดีรีสอร์ท _16/04/61

กปภ.สาขา มวกเหล็ก  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.

 บริเวณ ลีลาวดีรีสอร์ท ม.2 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ตลิ่งชัน , ต.ตาลเดี่ยว , ต.แก่งคอย  อ.เมือง จ.สระบุรี  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ  23.00 น. ของวันที่ 16/04/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน