กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหน้า อบจ.พิษณุโลก_14/03/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหน้า อบจ.พิษณุโลก_14/03/61

กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหน้า อบจ.พิษณุโลก_14/03/61

กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหน้า อบจ.พิษณุโลก เขตสมอแข ต.วังพิกุล อ.วังทอง

จ.พิษณุโลก จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.ฉัตรแก้ว , มบ.พงศธร , บึงราชนก ต.วังพิกุล อ.วังทอง อ.สมอแข จ.พิษณุโลก

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ 

เนื่องจากหน้างานมีดินสไลด์และท่อลึกกว่า 3 เมตร จึงทำให้ใช้ระยะเวลาในการซ่อมาท่อค่อนข้างนาน

เลื่อนขึ้นข้างบน