กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณเทศบาลศรีเชียงใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณเทศบาลศรีเชียงใหม่

กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณเทศบาลศรีเชียงใหม่

กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณเทศบาลศรีเชียงใหม่ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านหม้อ ต.กองนาง ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน