กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามเทสโก้โลตัสสาขาตราด_14/03/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามเทสโก้โลตัสสาขาตราด_14/03/61

กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามเทสโก้โลตัสสาขาตราด_14/03/61

กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามเทสโก้โลตัส สาขาตราด ต.วังกระแจะ อ.เมือง

จ.ตราด จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ห้างเทสโก้โลตัส สาขาตราด , สามแยกคลองใหญ่ , สามแยกเกาะตะเคียน ต.วังกระแจะ อ.เมือง

จ.ตราด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน