กปภ.สาขา ตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 225 มม. บริเวณ หน้าสถานีตำรวจตะกั่วป่า _14/03/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา ตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 225 มม. บริเวณ หน้าสถานีตำรวจตะกั่วป่า _14/03/61

กปภ.สาขา  ตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 225 มม.  บริเวณ หน้าสถานีตำรวจตะกั่วป่า _14/03/61

กปภ.สาขา  ตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 225 มม.

บริเวณ หน้าสถานีตำรวจตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน