กปภ.สาขา เพชรบรณ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าป้ายแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 _14/03/1 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา เพชรบรณ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าป้ายแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 _14/03/1

กปภ.สาขา เพชรบรณ์  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.    บริเวณ หน้าป้ายแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 _14/03/1

กปภ.สาขา เพชรบรณ์  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.  

บริเวณ หน้าป้ายแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่แยกแขวงการทางถึงอุตุนิยมวิทยา ต.ในเมือง  อ.เมือง

จ.เพชรบูรณ์  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 14/03/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน