กปภ.สาขา แม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บ ริเวณ โรงอิฐบล๊อก _14/03/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา แม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บ ริเวณ โรงอิฐบล๊อก _14/03/61

กปภ.สาขา แม่สะเรียง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PVC ขนาด 100 มม. บ  ริเวณ โรงอิฐบล๊อก _14/03/61

กปภ.สาขา แม่สะเรียง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PVC ขนาด 100 มม. บ

ริเวณ โรงอิฐบล๊อก ม 13 บ้านจอมกิตติ  ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 14/03/61 

เลื่อนขึ้นข้างบน