กปภ.สาขา ตาก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าร้านสามชัยสัตวแพทย์ _14/03/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา ตาก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าร้านสามชัยสัตวแพทย์ _14/03/61

กปภ.สาขา ตาก  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.  บริเวณ หน้าร้านสามชัยสัตวแพทย์ _14/03/61

กปภ.สาขา ตาก  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.

บริเวณ หน้าร้านสามชัยสัตวแพทย์ ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 14/03/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน