กปภ.สาขา ระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ หน้าศาลเจ้าไถ่ _14/03/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา ระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ หน้าศาลเจ้าไถ่ _14/03/61

กปภ.สาขา ระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.  บริเวณ หน้าศาลเจ้าไถ่ _14/03/61

กปภ.สาขา ระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.

บริเวณ หน้าศาลเจ้าไถ่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยมิตรภาพ 2 , ซอยอนามัยมิตรภาพ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00  น. ของวันที่ 14/03/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน