กปภ.สาขา ท่าวังผา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ ทางเข้าดำนักงานไฟฟ้าเก่า _14/03/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา ท่าวังผา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ ทางเข้าดำนักงานไฟฟ้าเก่า _14/03/61

กปภ.สาขา ท่าวังผา  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.  บริเวณ ทางเข้าดำนักงานไฟฟ้าเก่า _14/03/61

กปภ.สาขา ท่าวังผา  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.

บริเวณ ทางเข้าดำนักงานไฟฟ้าเก่า ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 14/03/61

เลื่อนขึ้นข้างบน