กปภ.สาขา พิมาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ หน้าสภ.อำเภอห้วยแถลง _14/03/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา พิมาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ หน้าสภ.อำเภอห้วยแถลง _14/03/61

กปภ.สาขา พิมาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.  บริเวณ หน้าสภ.อำเภอห้วยแถลง _14/03/61

กปภ.สาขา พิมาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.

บริเวณ หน้าสภ.อำเภอห้วยแถลง ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา 

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอห้วยแถลง (ทั้งหมด)  จ.นครราชสีมา

  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 14/03/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน