กปภ.สาขา สันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ บ้านป่าขุย _14/03/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา สันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ บ้านป่าขุย _14/03/61

กปภ.สาขา สันกำแพง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.  บริเวณ บ้านป่าขุย _14/03/61

กปภ.สาขา สันกำแพง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.

บริเวณ บ้านป่าขุย ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ  15.00 น. ของวันที่ 14/03/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน