กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าไปรษณีย์สะพานปลา_13/03/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าไปรษณีย์สะพานปลา_13/03/61

กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าไปรษณีย์สะพานปลา_13/03/61

กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. - 06.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 

เพื่อดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าไปรษณีย์สะพานปลา อ.เมือง จ.ระนอง จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

ถนนสะพานปลา , ถนนระนองพัฒนา , ซอยโกแนบ , ซอยระนองเบเกอรี่ , ซอยโกฮง ,  ซอยป้อม ชรบ. , ซอยสามัคคี , ซอยสวัสดี , บ้านพักตำรวจน้ำ ,

ซอยท่าเรือเกาะพยาม , ห้างทองวรากร , ชุมชนหน้า ทด.ปากน้ำ , แพน้องแบงค์ , แพโกหนุ่ย , ถนนปากคลอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 06.00 น. ของวันที่ 15/03/61

เลื่อนขึ้นข้างบน