กปภ.สาขา แหลมฉบัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PEขนาด 225 มม. บริเวณ หน้าสถานีจ่ายน้ำเนินบูรพา _14/02/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา แหลมฉบัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PEขนาด 225 มม. บริเวณ หน้าสถานีจ่ายน้ำเนินบูรพา _14/02/61

กปภ.สาขา แหลมฉบัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PEขนาด 225 มม.   บริเวณ หน้าสถานีจ่ายน้ำเนินบูรพา  _14/02/61

กปภ.สาขา แหลมฉบัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PEขนาด 225 มม. 

บริเวณ หน้าสถานีจ่ายน้ำเนินบูรพา ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.เลกวัลเล่  ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ *เนื่องจากหน้างานมีความยากลำบากในการดำเนินการ มีดินสไลด์ตลอดการซ่อม

เลื่อนขึ้นข้างบน